Browser Doesn't support JavaScript,Site Will Not Work Correctly!

Important

  • -------------

نام آن به زبان ترکی "Walto or Rum Rice" است

 

مواد آلی معدنی مانند از طبیعت ذغال سنگ تبلور را نشان نمی دهد

بین سنگها و حفره ها دو نوع سنگ پخش شده استپیریت و هماتیت...
و تجزیه و تحلیل و تصاویر میکروسکوپی نشان داد که این یک رزین کربن آلی با تراکم آن است1.3

 

این ماده هنگام قرار گرفتن در معرض هوا سفت می شود ، بنابراین می توان از آن مهره درست کرد یا قبل از انجماد به راحتی تراش داد
وقتی در معرض هوا قرار می گیرد ، سخت می شود و به یک سنگ سخت تبدیل می شود.

 

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیریداینجا کلیک کنیدیا از طریق پستcontact@gemstn.com

...