Browser Doesn't support JavaScript,Site Will Not Work Correctly!

Important

  • -------------

وایکینگ ها

وایکینگ ها در Old Norse: víkingr اصطلاحی است که به مردمان نورسی ژرمن داده می شود و اغلب برای حمل و نقل ملوانان ، بازرگانان و جنگجویان در مناطق اسکاندیناوی که در اواخر قرن هشتم تا قرن یازدهم میلادی به سده های انگلیس و فرانسه و سایر مناطق اروپا در اواخر قرن هشتم تا قرن یازدهم میلادی 793 میلادی به ساحل های انگلیس و فرانسه حمله کرده اند و از آن به عنوان دوره وایکینگ یاد می شود ، همانطور که از آن استفاده می شود تا در موارد کمتری نشان داده شود. ...

Related Contents

سنگ ائولیت

سنگ ها

-

...