Browser Doesn't support JavaScript,Site Will Not Work Correctly!

زمردها

زمرد نوعی ماده معدنی بریل است که از سیلیکات بریلیوم و آلومینیوم تشکیل شده است. این ماده در معادن بین سنگهای سخت و مرمر یافت می شود. برخلاف اکثر سنگهای قیمتی ، این گیاه سبز تیره ، عمیق و شفاف است و از نظر اهمیت در رتبه سوم قرار دارد.

Related Contents

سنگهای قیمتی در ساحل

اطلاعات کلی

-

سنگهای قیمتی قبل از تاریخ

اطلاعات کلی

-

سنگهای سمی

اطلاعات کلی

-

سیستمهای بلوری سنگهای قیمتی

کارشناس سنگ

-

میراث و سنگهای قیمتی ما

اطلاعات کلی

-

زمردها

انرژی معنوی

-

...